Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2013

Fatwa Ulama Tentang Merokok Dalam Sudut Pandang Islam

Gambar
Fatwa Ulama Tentang Merokok Dalam Sudut Pandang Islam- - -Islam (Arab: al-islām, الإسلام) adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah, Islam memiliki arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan (Arab: الله, Allāh).

Sesungguhnya Allah -Subhanahu Wa Ta’ala- telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk memakan dengan makanan yang halal dari rizki yang Allah -Subhanahu wa Ta’ala- telah berikan kepada hamba-Nya, Allah -Subhanahu Wa Ta’ala- berfirman :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaithon itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Qur'an Surah Al-Baqarah:168)

“Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu” (Al-Ayah)

Diantara kemudharatan pada zaman sekarang ini yang banyak dari kaum muslimin lalai dari padanya, baik dari kalangan pemuda ataupun yang dewasa yang kebanyakan dari mereka tidak mengetahui kebu…

Pengertian dan Batas Aurat dan Mahram Perempuan Dalam Sudut Pandang Islam

Gambar
Pengertian dan Batas Aurat dan Mahram Perempuan Dalam Sudut Pandang Islam- - -Mahram (Arab: محرم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.[1] Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain.

Dalam bahasa arab, kata muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, namun haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya. Namun kita boleh bepergian dengannya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, boleh berjabat tangan, dan seterusnya.

Sedangkan Aurat diambil dari perkataan Arab 'Aurah' yang bererti keaiban, Manakala dalam istilah fiqih pula aurat diartikan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.

Di dalam islam terdapa…

Pengertian dan Batas Aurat dan Mahram Laki-Laki Dalam Agama Islam

Gambar
Pengertian dan Batas Aurat dan Mahram Laki-Laki Dalam Agama Islam- - -Aurat diambil dari perkataan Arab 'Aurah' yang bererti keaiban, Manakala dalam istilah fiqih pula aurat diartikan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.

Di dalam islam terdapat beberapa keadaan di mana masyarakat islam dibenarkan membuka aurat dan ia hanya pada orang-orang yang tertentu, Di dalam risalah ini akan diterangkan beberapa perkara yang bersangkutan dengan aurat untuk dijadikan renungan dan tatapan bersama.

Sedangkan Mahram (Arab: محرم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.[1] Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain.

Dalam bahasa arab, kata muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (mahramun) artinya or…

Cara dan Syarat Instal BBM Untuk di Pakai iPhone dan Android

Gambar
Cara dan Syarat Instal BBM Untuk di Pakai iPhone-Android- - -Tepat setelah satu bulan tertunda, aplikasi BlackBerry Messenger "BBM" untuk iPhone dan Android akhirnya resmi diluncurkan kembali, Aplikasi BBm untuk Android dan iPhone akan didistribusikan secara bertahap kebeberapa negara, ini bertujuan untuk mengatasi lonjakan pengguna secara mendadak.

Bagi anda yang ingin memiliki BBM di iPhone dan Android anda, jangan khawatir karena di Indonesia telah dibuka tempat Download Aplikasi BBM iPhone dan Android.

Berikut ini Cara dan Syarat Instal BBM Untuk di Pakai iPhone-Android :
1. Cek Versi Sistem Operasi dan Install
Sebelum Anda men-download dan menginstal aplikasi ini, Anda akan melihat Android dan perangkat iOS versi Anda tanpa diperangkat pertama. BBM untuk Android dan IOS hanya dapat berjalan di iPhone dengan iOS versi 6 atau di atas serta untuk Android hanya bisa digunakan untuk yang sudah menggunakan Android versi 4.0 ke atas (Ice Cream Sandwich dan Jelly Bean). Selain it…

Hukum Menikahi Wanita Hamil Dalam Sudut Pandang Islam

Gambar
Hukum Menikahi Wanita Hamil Dalam Sudut Pandang Islam- - -Pengantin baru merupakan julukan yang diberikan kepada sepasang insan yang baru saja resmi menikah baik secara agama maupun hukum. Dengan menjadi sepasang pengantin baru berarti telah berikrar atas dasar agama dan hukum negara untuk membangun dan membina rumah tangga dari awal. Sebelum menjadi pengantin baru, seorang pria dan wanita yang sama-sama memiliki ketertarikan untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga akan melalui prosesi pernikahan.

Namun jika menikahi wanita hamil apakah itu disebut pengantin baru ? Apakah boleh menikahi wanita hamil di luar nikah? Lalu bagaimana pandangan islam mengenai wanita hamil di luar nikah lalu menikahi wanita tersebut !

Allah SWT berfirman, "Dan wanita-wanita hamil, waktu iddahnya itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..."(at-Talaq: 4).
"Walla-ee ya-isna mina almaheedimin nisa-ikum ini irtabtum faAAiddatuhunna thalathatuashhurin walla-ee lam yahidna waolatual-ahm…

Hukum Nikah Siri di Indonesia Dalam Sudut Pandang Islam

Gambar
Hukum Nikah Siri di Indonesia Dalam Sudut Pandang Islam- - -Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu ”sirri” atau ”sir” yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara agama tapi tidak sah menurut negara karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, Nikah siri juga disebut dengan Nikah di Bawah Tangan, Kata siri yang berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada rukun islam tentang perkawinan yaitu sah perkawinan apabila diketahui oleh orang banyak. Namun etimologi tersebut berubah di Indonesia, nikah siri berarti nikah yang tidak dicatat oleh negara.

Nikah siri dengan pemahaman yang pertama, statusnya tidak sah, sebagaimana yang ditegaskan mayoritas ulama. Karena di antara syarat sah nikah adalah adanya wali dari pihak wanita. Di antara dalil yang menegaskan haramnya nikah tanpa wali adalah:

Pertama, hadis dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Tidak ada nikah (batal), kecual…

Tatacara Atau Prosedur Perceraian Di Dalam Pengadilan Agama

Gambar
Tatacara Atau Prosedur Perceraian Di Dalam Pengadilan Agama- - -Dalam perceraian islam tidaklah mudah memutuskan suatu ikatan perkawinan, ketika anda hendak bercerai, maka anda harus memiliki alasan dan memiliki syarat yang syah dalam islam untuk menceraikan pasangan anda.

Ini hari Kumpulan Informasi Pendidikan akan membagikan Informasi mengenai Tatacara Atau Prosedur Perceraian Di Dalam Pengadilan Agama.

BERIKUT INI PROSEDUR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA :

Ada beberapa tahapan dalam melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama baik menyangkut cerai talak oleh suami atau cerai gugat oleh istri sebagai berikut :
PROSES CERAI TALAK OLEH SUAMI DI PENGADILAN AGAMALangkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :

1. Mengajukan permohonan sebagai berikut :
Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/M…

Jenis Perceraian Atau Talak Dalam Sudut Pandang Islam

Gambar
Jenis Perceraian Atau Talak Dalam Sudut Pandang Islam- - -Talak menurut bahasa bermaksud melepaskan ikatan dan menurut syarak pula, talak membawa maksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya. Talak merupakan suatu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan isteri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mecari kebahagian berumahtangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah s.w.t tetapi dibenarkan.

JENIS PERCERAIAN ADA 2 (DUA)
Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu (a) cerai talak oleh suami kepada istri dan (b) gugat cerai oleh istri kepada suami.

A. GUGAT CERAI OLEH SUAMI
Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas.

Talak …

Hukum Perceraian Atau Talak Dalam Sudut Pandang Islam

Gambar
Hukum Perceraian Atau Talak Dalam Sudut Pandang Islam- - -Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan (Arab, اسم لحل قيد النكاح) atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.

Di dalam Islam, penceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Islam tetapi dibolehkan dengan alasan dan sebab-sebab tertentu, Penceraian boleh dilakukan dengan cara talak, fasakh dan khuluk atau tebus talak.

DASAR HUKUM PERCERAIAN TALAK ADALAH
- QS Al-Baqarah 2:229
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْزَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّض أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ya…

Syarat dan Tatacara Pelaksanaan qishash "Qisas" Dalam Hukum Islam

Gambar
Syarat dan Tatacara Pelaksanaan qishash "Qisas" Dalam Hukum Islam- - -Qisas yang selama ini kita ketahui terkadang masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat angker, menakutkan, dan tidak manusiawi, sehingga timbul sikap yang dinamakan “Islam phobia“. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta’ala mensifatkan qisas dalam firman-Nya,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ


“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Qs. al-Baqarah: 179).

Imam asy-Syaukani menjelaskan ayat ini dengan menyatakan, “Maknanya, kalian memiliki jaminan kelangsungan hidup dalam hukum yang Allah Subhanahu wa Ta’ala syariatkan ini, karena bila seseorang tahu akan dibunuh secara qisas apabila ia membunuh orang lain, tentulah ia tidak akan membunuh dan menahan diri dari mempermudah dan terjerumus padanya.


Syarat Kewajiban Qisas
Secara umum, wali (keluarga) korban berhak menuntut qisas, apabila telah syara…

Hukum dan Pengertian Tentang qishash "Qisas" Dalam Islam

Gambar
Hukum dan Pengertian Tentang qishash "Qisas" Dalam Islam- - -Qisas (bahasa arab: قصاص) adalah istilah dalam hukum islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal), mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

Hikmah qishash adalah untuk kelangsungan hidup manusia "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" (QS Al-Baqarah:179)

Qisas dipraktekkan di negara-negara yang menganut syariat Islam seperti Arab Saudi, Iran dan Pakistan. Beberpa Negara lain menganggap qisas tidaklah relevan untuk diterapkan pada saat ini sebagaimana konsep hukum mati yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dasar Pensyariatan Qisas
Qisas disyariatkan dalam al-Quran dan as-sunnah, serta ijma‘. Di antara dalil dari al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

يَا أَ…

Hukum Poligami Yang Diperbolehkan Dalam Sudut Pandang Islam

Gambar
Hukum Poligami Yang Diperbolehkan Dalam Sudut Pandang Islam- - -Poligami dalam Islam merupakan praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan), Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya (Surat an-Nisa ayat 3 4:3).

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”

Sesungguhnya syariat poligami yang telah Allah perbolehkan, di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar walaupun ada beberapa mudarat yang ditimbulkan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dengan syariat tersebut. Sebagai contoh misalnya: terkadang terjadi kasus saling cemburu di antara para istri karena beberap…

Syarat Hewan Kurban Yang Diperbolehkan Dalam Agama Islam

Gambar
Syarat Hewan Kurban Yang Diperbolehkan Dalam Agama Islam- - -Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, ada yang berpendapat wajib dan ada pula yang berpendapat sunnah mu’akkadah. Namun mereka sepakat bahwa amalan mulia ini memang disyariatkan. (Hasyiyah Asy Syarhul Mumti’ 7/519). Sehingga tak sepantasnya bagi seorang muslim yang mampu untuk meninggalkannya, karena amalan ini banyak mengandung unsur penghambaan diri kepada Allah, taqarrub, syiar kemuliaan Islam dan manfaat besar lainnya.

Para ulama juga menyatakan bahwa berkurban itu lebih utama daripada sedekah yang nilainya sepadan. Bahkan lebih utama daripada membeli daging yang seharga atau bahkan yang lebih mahal dari harga binatang kurban tersebut kemudian daging tersebut disedekahkan. Sebab, tujuan yang terpenting dari berkurban itu adalah taqarrub kepada Allah melalui penyembelihan. (Asy Syarhul Mumti’ 7/521 dan Tuhfatul Maulud hal. 65)

Syarat Hewan Kurban Yang Diperbolehkan Dalam Agama Islam :
A. Harus Dari Binatang …

Makalah Pendidikan | Perbandingan 2 Situs Untuk Mengetahui RSS

Gambar
Perbandingan 2 Situs Untuk Mengetahui RSS- - -Selamat datang di situs Kumpulan Informasi Pendidikan ini hari Kumpulan Informasi Pendidikan akan membahas tentang Perbandingan 2 Situs Untuk Mengetahui RSS, tujuan perbandingan 2 situs untuk mengetahui RSSnya tidak lain adalah untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua supaya lebih mengenal dengan RSS dan Sourco Code.

A. Pendahuluan
RSS adalah kepanjangan dari Really Simple Syndication yang berupa sebuah file berformat XML. Sindikasi tersebut umumnya digunakan oleh situs web berita atau blog untuk memberikan info-info terbaru kepada para pembacanya.

Situs berita atau blog memiliki isi atau artikel yang terus berubah secara berkala, karena itulah maka situs atau blog menggunakan sistem RSS agar para “pelanggannya” tidak ketinggalan info. Sama halnya seperti koran atau majalah, kita harus berlangganan untuk terus mendapatkan berita-berita terbaru hanya saja bedanya dengan sistem RSS adalah anda dapat berlangganan secara gratis. Begitu …

Berbohong yang di Perbolehkan Dalam Hukum Islam

Gambar
Berbohong yang di Perbolehkan Dalam Hukum Islam- - -Kebohongan adalah sebuah sifat yang tidak baik, berbohong juga dapat membuat diri seseorang dijauhi dan tidak dipercaya lagi, berbohong juga akan membuat kita merasa ketakutan akan terbongkarnya akan kebohongan kita, namun tahukan anda dalam islam tidak menyalahkan anda untuk berbohong, namun berbohong yang seperti apa yang diperbolehkan dalam islam.

Berikut ini Kumpulan Informasi Pendidikan akan berbagi ilmu pengetahuan buat kita semua tentang agama islam yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Berbohong yang di Perbolehkan Menurut Hukum Islam, Pada dasarnya Islam melarang seorang muslim untuk berbohong. Bahkan berbohong dalam Islam dipandang sebagai salah satu sifat kekufuran dan kemunafikan.

Al-Qur'an Allah SWT berfirman:
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah mereka yang tidak mengimani (mempercayai) tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka adalah kaum pendusta." (An-Nahl: 105).

Dalam Hadis, Nabi Muha…